Lewandowicz, M. (2018). Geneza i znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu dla kodyfikacji prawa prywatnego w Szwajcarii na przykładzie prawa spadkowego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 63–87. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.4