Duda-Hyz, M. (2018). Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768-1871. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 89–109. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.5