Chmielewski, K., & Pająk, M. (2018). Organizacja więziennictwa polskiego (1918-1939). Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 181-195. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.9