Sobczak, J. (2018). Cenzura polityczna wobec karykatury. Doświadczenia francuskie II połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Przyczynek do walki o wolność słowa. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 271–293. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.14