Wiencierz, P. (2018). Iuramentum na inaugurację władzy w mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 331–352. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.17