Urbańczyk, M., Matusiak, J., Kowalczyk, M., Głuszak, M., Błaszczyk, C., Bosiacki, A., Materniak-Pawłowska, M., & Fiktus, P. (2018). Kronika. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 395-409. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15167