Kulesza, W. (2018). Polska godność narodowa w świetle prawa karnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 153-185. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.4