Ludwiczak, P. (2018). Prawo karne Królestwa Polskiego w latach 1815−1905 a sprawowanie kultu religijnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 225-238. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.6