Jankowska-Prochot, I. (2018). Ewolucja instrumentów prawnych ochrony wiarygodności dokumentów w systemie common law na przykładzie Irlandii zależnej i niepodległej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 257-272. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.8