Tarka, K. (2018). „Jesteśmy tu dla Polski”. III Rada Narodowa RP wobec wydarzeń w kraju (1949–1951). Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 273–289. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.9