Przewoźnik, S. (2018). Korespondencja więźniów z obozu w Auschwitz w świetle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie z lat 1946–1950. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 335–344. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.12