Wołodkiewicz, W. (2018). Józef Mélèze-Modrzejewski (1930−2017). Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 375-382. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15210