Olszewski, H. (2018). Profesor Henryk Olszewski wspomina. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 353-364. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15214