Święcicka, P. (2018). Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 9–37. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.01