Marszałek, P. K. (2018). Gubernatorzy wojskowi w systemie polskiej administracji początków XIX w ieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 39–66. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.02