Kitowski, P., & Radecka, N. (2018). Normatywny model opieki nad sierotami w XVI-wiecznych rewizjach prawa chełmińskiego. Zarys instytucji. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 113-128. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.06