Tyrchan, M. (2018). Ze studiów nad historią, historiografii. Uwagi w związku z książką Tadeusza P. Rutkowskiego, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, 2007. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 209-222. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.12