Witkowski, W. (2018). Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, red. A. Dębiński, M. Pyter, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 259–263. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.16