Krzymkowski, M. (2018). Adam Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, 2010. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 276-277. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.22