Zmierczak, M. (2018). Włodzimierz Bemacki, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 284-288. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.25