Materniak-Pawłowska, M. (2018). Lech Krzyżanowski, Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 289-292. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.26