Krzywoszyński, P. (2018). Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko i A.K. Piasecki, 2010. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 292-295. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.27