Zmierczak, M. (2018). Konferencja katedr doktryn polityczno-prawnych: „Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 312–315. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.34