Szymaniec, P. (2018). Konferencja naukowa: „Wybitni prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 315–316. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.35