WaƂdoch, J. (2018). Kolokwium habilitacyjne dr Anny Machnikowskiej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 319-319. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.39