Ożóg, J. (2018). Warunek si navis ex Asia venerit w starożytności i średniowieczu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 83-112. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.04