Ujazdowski, K. M. (2018). Ocalenie Republiki. Charles de Gaulle wobec tradycji republikaƄskiej (1940-1946). Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 211-247. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.09