Blicharz, G. (2018). Prawne aspekty finansowania transportu morskiego w staro┼╝ytnym Rzymie. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 293-316. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.12