Koszowski, M. (2018). O norweskiej doktrynie precedensu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 391–404. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.17