Królak, P. (2018). „Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 459–485. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.24