Kozak, A. (2018). Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428-1444). Wyd. Tomasz Jurek, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 515–517. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.26