Karabowicz, A. (2018). Kolokwium habilitacyjne dra Zdzisława Zarzyckiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 555. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.40