Maciejewski, M. (2018). Zarys historii idei elitaryzmu. Od Platona do Czesława Znamierowskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 17-54. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.01