Głuszak, M. (2018). Rezolucje interpretacyjne Rady Nieustającej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 73-101. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.03