Kamińska, R. (2018). Sprawowanie urzędów edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i pryncypacie rzymskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 165-177. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.07