Nikodem, J. (2018). Dwa świadectwa o wyprawie Iwana III na Nowogród w 1471 roku. Przyczynek do kształtowania się ideologii władzy monarszej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 177–190. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.08