Grudziński, T. (2018). O działalności organów samorządu terytorialnego miasta Świdnicy w świetle ordynacji miejskich z lat 1815-1871. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 243–262. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.12