Chojnicka, K., & Jaskólski, M. (2018). Kilka uwag na temat pojęcia rozwoju w myśli politycznej i prawnej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 277–295. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.14