Czarnota, A. (2018). Republikańska koncepcja rządów prawa, czyli co historyk idei może dać filozofowi. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 317-328. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.16