Materniak-Pawłowska, M. (2018). Struktury – kadra – plany badań – dydaktyka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 343–408. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.18