Kowalczyk, T., & Wojciechowski, J. (2013). Międzynarodowa konferencja „Konstytucje państw europejskich – historia i współczesność”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 493-494. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.35