Gajda, E. (2013). Kolokwium habilitacyjne dra Marka Sobczyka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 494-495. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.37