Prochwicz-Studnicka, B. (2018). Usul al-fi qh. Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie”?. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 11-51. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.01