Felcenloben, D. (2018). Rejestry nieruchomoƛci w dawnej Polsce. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 105-120. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.04