Mażewski, L. (2018). Próba ratowania Królestwa Polskiego. O prawnopolitycznych aspektach negocjacji polsko-rosyjskich we wrześniu 1831 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 327-339. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.15