Mélèze-Modrzejewski, J. (2018). „Pochwała papirologii”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 399–406. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.21