Rudnicki, J. (2018). Rzymska dyktatura a historia jej oddziaływania. W odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 407-411. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.22