Krzysztofek, K. (2018). Sodalicja Mariańska Akademików w Krakowie w latach 1891-1953. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 423-441. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.24