Fiedorczyk, P. (2018). O prawie i doktrynach politycznoprawnych ZwińÖzku Radzieckiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 503-511. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.27