Olszewski, H. (2018). Zbigniew RadwaƄski 1924-2012. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 547-551. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.37